Respecteer citaten

respecteer citaten

Respect wordt soms verkeerd begrepen en door de meeste mensen als vanzelfsprekend beschouwd, ook al is het een van de belangrijkste karakters die we voor onszelf en voor andere mensen moeten oefenen. Het is belangrijk om te weten waarom respect belangrijk is, want het is een van de vele dingen die ons onderscheiden van dieren. Het is een fundamentele morele waarde die ons sterk onderscheidt van andere levende wezens op deze aarde. Het is de reden waarom relaties worden opgebouwd en blijven bestaan. Respect mag niet als een zwakte worden beschouwd, maar als een kracht; er is kracht en ware liefde voor nodig om de mening, acties en beslissingen van iemand anders te respecteren. Het is jammer dat in de huidige generatie respect niet langer met trots wordt beoefend. Het wordt nu opgevat als een teken van minderwaardigheid en wordt beschouwd als zelfvernederend.

Heb je je ooit afgevraagd wat de wereld zou zijn als we elkaar niet zouden respecteren? Als je denkt dat de wereld nu in de war is, wordt het nog erger als het woord 'respect' nooit heeft bestaan. Aan de andere kant is respect voor jezelf net zo belangrijk als respect voor anderen. Als je jezelf respecteert, definieer je je eigen waarde als mens. Als je jezelf niet respecteert, weet je ook niet hoe je andere mensen moet respecteren. Het is op dezelfde manier met liefde, eerlijkheid, hoop en geloof. Als we al deze dingen eerst oefenen voordat we het andere mensen aandoen, zullen we niet alleen ons volledige potentieel als mens bereiken, maar zullen we ook in staat zijn om een ​​veel betere wereld te creëren voor de volgende generatie.

We hebben enkele van de meest welbespraakte berichten over respect verzameld die je als inspiratie kunt gebruiken. Onthoud dat wie of waar u ook bent, nooit vergeet uzelf en de mensen om u heen te respecteren. We hopen dat je geniet van deze prachtige citaten over respectRespecteer citaten

1. Er zijn veel mensen die ik bewonder en respecteer, maar ik wil niet per se zijn zoals zij. Ik ben te blij mezelf te zijn. - James D'arcy

2. Wees vreedzaam, wees beleefd, gehoorzaam de wet, respecteer iedereen; maar als iemand zijn hand op je legt, stuur hem dan naar de begraafplaats. - Malcolm X

3. Wat is er om, zonder gevoelens van respect, mensen van dieren te onderscheiden? - Confucius

4. Eerlijke communicatie is gebaseerd op waarheid en integriteit en op respect van de een voor de ander. - Benjamin E. Mays

5. Wees aardig, oordeel niet en heb respect voor anderen. Als we dit allemaal kunnen doen, zou de wereld een betere plek zijn. Het punt is om dit aan de volgende generatie te leren. - Jasmine Guinness

6. Elk dier heeft zijn of haar verhaal, zijn of haar gedachten, dagdromen en interesses. Allen voelen vreugde en liefde, pijn en angst, zoals we nu zonder enige twijfel weten. Allen verdienen het dat het menselijke dier hun het respect schenkt dat ze met grote aandacht voor die belangen worden verzorgd of met rust worden gelaten. - Ingrid Newkirk

7. Ik ben een dokter - het is een beroep dat kan worden beschouwd als een speciale missie, een toewijding. Het vraagt ​​om betrokkenheid, respect en bereidheid om alle andere mensen te helpen. - Ewa Kopacz

8. De meeste goede relaties zijn gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. - Mona Sutphen

9. Respect is wat we verschuldigd zijn; liefde, wat we geven. - Philip James Bailey

10. Ik heb in mijn leven veel stormen gezien. De meeste stormen hebben me verrast, dus ik moest heel snel leren om verder te kijken en te begrijpen dat ik niet in staat ben om het weer te beheersen, de kunst van het geduld te oefenen en de woede van de natuur te respecteren. - Paulo Coelho

11. Kennis geeft je kracht, maar karakterrespect. Bruce Lee

12. Als we liefde en zelfrespect voor elkaar verliezen, is dit hoe we uiteindelijk sterven. - Maya Angelou

13. Respect voor onszelf leidt onze moraal, respect voor anderen leidt onze manieren. - Laurence Sterne

14. Een van de meest oprechte vormen van respect is luisteren naar wat een ander te zeggen heeft. - Bryant H. McGill

15. Een kind dat respectloos tegenover zijn ouders mag zijn, zal voor niemand echt respect hebben. - Billy Graham

respecteer citaten

16. De band die uw ware gezin met elkaar verbindt, is er niet een van bloed, maar van respect en vreugde in elkaars leven. - Richard Bach

17. Vooroordeel is zondig. Al het bloed stroomt rood. En het meest schadelijke en dwaze soort vooroordeel is vooroordeel tegen jezelf. Elke vrouw is je zus, en elke vrouw heeft haar zusjes nodig. Dus probeer andere vrouwen de beleefdheid van uw mededogen, respect en vergeving te geven. Houd van jezelf ondanks - en vanwege - je gebreken. - Jewell Parker Rhodes

18. Het belangrijkste ingrediënt van een beste vriend is iemand wiens acties je respecteert en met wie je echt jezelf kunt zijn. - Renee Olstead

19. Het leven is kort en we moeten elk moment ervan respecteren. - Orhan Pamuk

20. We moeten elke politiek verwerpen die op mensen gericht is vanwege ras of religie. Dit is geen kwestie van politieke correctheid. Het is een kwestie van begrijpen wat ons sterk maakt. De wereld respecteert ons niet alleen voor ons arsenaal; het respecteert ons voor onze diversiteit en onze openheid en de manier waarop we elk geloof respecteren. - Barack Obama

21. Een man die zijn moed, zijn karakter, zijn zelfrespect of zijn zelfvertrouwen niet heeft verloren, kan niet falen. Hij is nog steeds een koning. - Orison Swett Marden

22. Als je dankbaarheid oefent, is er een gevoel van respect voor anderen. - Dalai Lama

23. Basketbal is alles voor mij geweest. Mijn toevluchtsoord, de plek waar ik altijd ben geweest waar ik troost en vrede nodig had. Het is de plaats van intense pijn en de meest intense gevoelens van vreugde en voldoening. Het is een relatie die in de loop van de tijd is geëvolueerd, waardoor ik het grootste respect en de liefde voor het spel heb gekregen. - Michael Jordan

24. Er is geen respect voor anderen zonder nederigheid in zichzelf. - Henri Frederic Amiel

25. We zullen het niet over elk onderwerp eens worden. Maar laten we die verschillen respecteren en elkaar respecteren. Laten we erkennen dat we geen ideologie of politieke partij dienen; wij dienen de mensen. - John Lynch

onbewuste tekenen dat een man je leuk vindt

26. Ik schrijf voor die vrouwen die niet spreken, voor degenen die geen stem hebben omdat ze zo bang waren, omdat ons is geleerd angst meer te respecteren dan onszelf. Ons is geleerd dat stilte ons zou redden, maar dat is niet zo. - Audre Lorde

27. Wees een krijger als het gaat om het waarmaken van je ambities. En een heilige als het gaat om het behandelen van mensen met respect, het modelleren van vrijgevigheid en het tonen met regelrechte liefde. - Robin S. Sharma

28. Onze ouders verdienen onze eer en respect omdat ze ons het leven zelf hebben gegeven. Afgezien daarvan hebben ze bijna altijd talloze offers gebracht terwijl ze voor ons zorgden en ons koesterden tijdens onze kinderjaren en kinderjaren, ons voorzagen van de levensbehoeften en ons verzorgden door middel van lichamelijke ziekten en de emotionele stress van het opgroeien. - Ezra Taft Benson

29. Wees loyaal aan degenen die loyaal zijn aan jou. En respecteer iedereen, zelfs je vijanden en concurrentie. - John Cena

30. Voetbal is als het leven - het vereist doorzettingsvermogen, zelfverloochening, hard werken, opoffering, toewijding en respect voor autoriteit. - Vince Lombardi

31. Het maakt me niet uit of je me wel of niet leuk vindt. Het enige wat ik vraag is dat je mij als mens respecteert. - Jackie Robinson

respecteer citaten

32. We hoeven niet dezelfde meningen te delen als anderen, maar we moeten respectvol zijn. - Taylor Swift

33. We leerden over dankbaarheid en nederigheid - dat zoveel mensen een handje hadden bij ons succes, van de leraren die ons inspireerden tot de conciërges die onze school schoon hielden en ons werd geleerd om ieders bijdrage te waarderen en iedereen met respect te behandelen. - Michelle Obama

34. Laten we niet vergeten dat we allemaal deel uitmaken van één Amerikaanse familie. We zijn verenigd in gemeenschappelijke waarden, en dat omvat geloof in gelijkheid onder de wet, fundamenteel respect voor de openbare orde en het recht op vreedzaam protest. - Barack Obama

35. Respecteer uw inspanningen, respecteer uzelf. Zelfrespect leidt tot zelfdiscipline. Als je beide stevig onder je riem hebt, is dat echte kracht. - Clint Eastwood

36. Moreel gezag komt voort uit het volgen van universele en tijdloze principes zoals eerlijkheid, integriteit en het respectvol behandelen van mensen. - Stephen Covey

37. Iedereen moet als individu worden gerespecteerd, maar niemand moet worden verafgood. - Albert Einstein

38. Ons diepe respect voor het land en de oogst is de erfenis van generaties boeren die voedsel op onze tafels hebben gezet, ons landschap hebben behouden en ons hebben geïnspireerd met een krachtige arbeidsethos. - James H. Douglas, Jr.

39. Ik hou ervan nieuwe vrienden te maken en ik respecteer mensen om veel verschillende redenen. - Taylor Swift

40. Voetbal lijkt veel op het leven in die zin dat het leert dat werk, opoffering, doorzettingsvermogen, competitiedrang, onbaatzuchtigheid en respect voor autoriteit de prijs is die we allemaal moeten betalen om elk doel te bereiken dat de moeite waard is. - Vince Lombardi

41. Ik geloof dat werken met goede mensen belangrijk is, want dan is de werkomgeving goed. Als er een gevoel van respect en geloof is onder de mensen met wie je werkt, dan wordt er goed werk verricht. - Ranbir Kapoor

42. We hebben allemaal doelen: we willen ertoe doen. We willen belangrijk zijn. We willen vrijheid en kracht hebben om ons creatieve werk voort te zetten. We willen respect van onze collega's en erkenning voor onze prestaties. Niet uit ijdelheid of egoïsme, maar uit een oprecht verlangen om ons persoonlijk potentieel te vervullen. - Ryan Holiday

43. Ik denk dat het belangrijkste in het leven zelfliefde is, want als je geen zelfliefde hebt en geen respect hebt voor alles van je eigen lichaam, je eigen ziel, je eigen capsule, hoe kun je dan een authentieke relatie met iemand anders? - Shailene Woodley

44. Literatuur voegt iets toe aan de werkelijkheid, het beschrijft deze niet alleen. Het verrijkt de noodzakelijke competenties die het dagelijks leven vereist en biedt; en in dit opzicht bevloeit het de woestijnen die ons leven al is geworden. - C. S. Lewis

45. Ik heb meer respect voor een man die me laat weten waar hij staat, zelfs als hij het mis heeft, dan voor degene die opkomt als een engel en niets anders is dan een duivel. - Malcolm X

respecteer citaten

46. ​​Een persoon is een persoon, hoe klein ook. - Dr. Seuss

47. Als je tevreden bent om gewoon jezelf te zijn en niet te vergelijken of te concurreren, zal iedereen je respecteren. - Lao Tzu

48. Ik noem paarden ‘goddelijke spiegels’ - ze weerspiegelen de emoties die je erin hebt gestopt. Als je liefde en respect, vriendelijkheid en nieuwsgierigheid erin steekt, zal het paard dat teruggeven. - Allan Hamilton

49. Als we respect voor de wet verlangen, moeten we eerst de wet respectabel maken. - Louis D. Brandeis

50. Het echte kenmerk van professionaliteit is het vermogen om iedereen te respecteren voor hun stijlen en altijd iets positiefs te vinden in elke eetervaring en dit in je gedachten en woorden te benadrukken. - Johnny Iuzzini

51. Als we niet vrij zijn, zal niemand ons respecteren. - A.P. J. Abdul Kalam

52. Mijn ouders hebben me geleerd hoe belangrijk kwaliteiten als vriendelijkheid, respect en eerlijkheid zijn, en ik realiseer me hoe belangrijk dit soort waarden voor mij mijn hele leven zijn geweest. Kate Middleton

53. Behandel iedereen met respect en vriendelijkheid. Periode. Geen uitzonderingen. - Kiana Tom

54. Het is niet dat de Ieren cynisch zijn. Het is eerder dat ze een geweldig gebrek aan respect hebben voor alles en iedereen. - Brendan Behan

55. Ik ben best een brave meid - en dat ben ik niet. Ik ben een braaf meisje omdat ik echt in liefde, integriteit en respect geloof. Ik ben een stoute meid omdat ik graag plaag. Ik weet dat ik sex-appeal heb in mijn pak kaarten. Maar ik zet mensen graag aan het denken. Dat is wat de verhalen in mijn muziek doen. Katy Perry

56. Ik heb zoveel geluk gehad dat ik met zulke geweldige mensen heb mogen werken: mensen die zulke harde werkers zijn en zoveel respect en waardering voor elkaar hebben. - Blake Lively

57. Misschien is de zekerste test van iemands integriteit zijn weigering om iets te doen of te zeggen dat zijn zelfrespect zou schaden. - Thomas S. Monson

58. Een ding dat ik door alle ups en downs heb geleerd, is dat als je de dingen goed doet, je een kerngroep van mensen hebt. Niet alleen een kerngroep zoals je homies of je maatjes, maar een groep mensen die een goede invloed op je heeft, die je respecteert en bewondert, en je weet dat als ze aan jouw kant staan, je iets goed doet. - Hoop Solo

59. Ik denk dat ik een geboren leider ben. Ik weet hoe ik me moet buigen voor autoriteit als het autoriteit is die ik respecteer. - Tupac Shakur

60. Een huichelaar veracht degenen die hij bedriegt, maar heeft geen respect voor zichzelf. Hij zou zichzelf ook voor de gek houden, als hij kon. - William Hazlitt

61. Het gevaar bestaat altijd dat we het werk gewoon doen omwille van het werk. Dit is waar het respect en de liefde en de toewijding binnenkomen - dat we het God aandoen, Christus, en daarom proberen we het zo mooi mogelijk te doen. - Moeder Theresa

62. Verschillende mensen hebben verschillende meningen, en het is oké om ze allemaal te respecteren. - Juan Pablo Galavis

respecteer citaten

63. Ik ben de enige persoon die de woorden ‘drukte, loyaliteit, respect’ op mijn T-shirts en koopwaar draagt. Mijn publiek zijn kinderen. Het is heel vleiend om te zien dat een kind je T-shirt draagt; het is zelfs nog vleiender als een vader naar je toe komt en zegt: 'Ik kijk naar je met mijn kind. Blijf doen wat je doet. Je bent een rolmodel voor mijn zoon. '- John Cena

64. Ik accepteer je, en je krijgt hetzelfde respect van mij, of je nu zwart, blank, homo hetero, Aziatisch, biseksueel, Australisch, lang, dik bent, wat het ook is. We zijn allemaal mensen, en ik kijk op dezelfde manier naar de mensen van de wereld, als mijn broers en zussen. - Nash Grier

65. Veel mensen hadden een hekel aan mijn ongeduld en eerlijkheid, maar ik gaf nooit zoveel om acceptatie als om respect. - Jackie Robinson

66. Het is mijn doel om van iedereen te houden. Ik haat niemand. Ongeacht hun ras, religie, hun neigingen, het verlangen van hun hart en hoe ze hun leven willen leiden en de beslissingen die ze nemen. Ik kan zelfs de beslissingen en levensstijlkeuzes van mensen respecteren, net zoals ik hoop dat ze de beleefdheid hebben om mijn beslissingen en mijn keuzes te respecteren. - Kirk Cameron

67. Het is niet dat de Ieren cynisch zijn. Het is eerder dat ze een geweldig gebrek aan respect hebben voor alles en iedereen. - Brendan Behan

68. Om te kunnen bestaan, moet de mens in opstand komen, maar rebellie moet de grenzen respecteren die het op zichzelf ontdekt - grenzen waar geesten elkaar ontmoeten, en in elkaar ontmoeten, beginnen te bestaan. - Albert Camus

69. Bij het vinden van liefde vind ik het belangrijk om geduldig te zijn. Als ik een relatie heb, denk ik dat het belangrijk is om eerlijk te zijn, te communiceren, te respecteren en te vertrouwen, en ernaar te streven om meer te geven dan je neemt. - Kina Grannis

70. Niets is verachtelijker dan respect gebaseerd op angst. - Albert Camus

71. In republieken bestaat het grote gevaar dat de meerderheid de rechten van de minderheid niet voldoende respecteert. - James Madison

72. Ik wilde minderheden vertegenwoordigen met betrekking tot mensen die op school werden gepest, of mensen die homo of lesbisch of trans waren, of mensen die geen blond haar en geen blauwe ogen hebben. Ik heb kort haar en ik ben bedekt met tatoeages. Ik laat mensen graag zien dat het binnen hun rechten valt om anders te zijn. - Robijnroos

73. Iedereen in de samenleving zou een rolmodel moeten zijn, niet alleen voor hun eigen zelfrespect, maar ook voor respect van anderen. - Barry Bonds

74. De samenleving als geheel profiteert enorm van een klimaat waarin alle personen, ongeacht ras of geslacht, de mogelijkheid hebben om respect, verantwoordelijkheid, vooruitgang en beloning te verdienen op basis van bekwaamheid. - Sandra Day O'Connor

75. Ik respecteer de grenzen van mijn ervaring, maar dat weerhoudt me er niet van om het goede voorbeeld te geven in mijn werk. Een goede teamgenoot zijn en ze op en naast het veld oppakken, is een eenvoudig doel van mij. - Anthony Rizzo

76. Ik stel dat een persoon die een wet overtreedt waarvan het geweten hem vertelt dat hij onrechtvaardig is, en die gewillig de straf van gevangenisstraf aanvaardt om het geweten van de gemeenschap over haar onrecht te prikkelen, in werkelijkheid het hoogste respect voor de wet uitdrukt. - Martin Luther King jr.

77. Toon respect voor alle mensen, maar kruip voor niemand. - Tecumseh

78. Zelfrespect is de vrucht van discipline; het gevoel van waardigheid groeit met het vermogen om nee te zeggen tegen zichzelf. - Abraham Joshua Heschel

respecteer citaten

79. Beseffen we niet dat zelfrespect gepaard gaat met zelfredzaamheid? - A.P. J. Abdul Kalam

80. Openheid, respect, integriteit - dit zijn principes die vrijwel elke andere beslissing die u neemt, moeten ondersteunen. - Justin Trudeau

81. Naarmate je ouder wordt, word je groter en volwassener, en dat mag nooit stoppen. Zodra je stopt met groeien, ben je klaar met leven. Ik zal altijd groeien, voor altijd leren, voor altijd advies inwinnen van mensen die ik diep respecteer. - Odell Beckham, Jr.

82. Ik denk dat intelligentie het meest sexy aan iemand is. Ik respecteer iemand die hersens heeft en die meer wil gebruiken dan een mooi gezicht en status. Sophia Bush

83. religieus en in seculiere aangelegenheden trekken de meer vurige overtuigingen volgers aan. Als je in enig opzicht gematigd bent - als je matig bent in abortus, als je matig bent in wapenbeheersing of als je een gematigd geloof hebt - evolueert het niet tot een kruistocht waarbij je zijn goed of fout, goed of slecht, met of tegen ons. - Jimmy Carter

84. Ik realiseer me dat mannen en vrouwen van het leger eropuit trekken en hun leven opofferen en zichzelf in gevaar brengen voor mijn vrijheid van meningsuiting en mijn vrijheden in dit land, en mijn vrijheid om plaats te nemen of op de knieën te gaan. het grootste respect voor hen, en ik denk dat wat ik deed uit de context werd gehaald en op een andere manier werd rondgedraaid. - Colin Kaepernick

85. Liefde gaat over wederzijds respect, los van aantrekking. - George Best

86. Onze wereld moet vermijden een gemeenschap van vreselijke angst en haat te worden, en in plaats daarvan een trotse confederatie van wederzijds vertrouwen en respect zijn. - Dwight D. Eisenhower

87. Eén zijn, verenigd zijn, is iets geweldigs. Maar het recht om anders te zijn respecteren is misschien nog groter. - Bono

88. Gebrek aan grenzen nodigt uit tot gebrek aan respect.

89. Je kunt iemand niet dwingen je te respecteren, maar je kunt wel weigeren niet gerespecteerd te worden.

90. Respect zou het eerste moeten zijn dat je geeft.

91. Als mensen respect hebben, respecteer je hen ook, als ze geen respect hebben, respecteer je hen ook. Ze vertegenwoordigen hun ideologie, jij vertegenwoordigt de jouwe.

respecteer citaten

92. Verspil geen woorden aan mensen die uw stilte verdienen. Soms is het krachtigste wat je kunt zeggen helemaal niets.

93. Als je respect wilt, moet je leren dat ook te geven.

94. Respect begint bij jezelf.

95. Laat iemand zich niet op zijn gemak voelen als hij je niet respecteert.

96. Verlaag uw normen voor niets of niemand. Zelfrespect is alles.

97. Echt machtige vrouwen leggen niet uit waarom ze respect willen. Ze betrekken simpelweg niet degenen die het hen niet geven.

98. In zichzelf gekeerde mensen denken alleen na over wat hen op dit moment een goed gevoel geeft - ze hebben geen enkel respect of respect voor iemand anders.

99. Ironisch genoeg hebben mensen de neiging om hun houding ten opzichte van u te veranderen wanneer u ze gaat behandelen zoals zij u behandelen.

100. Hoe mensen andere mensen behandelen, is een directe weerspiegeling van hoe ze over zichzelf denken.

101. Behandel iedereen met vriendelijkheid en respect, zelfs degenen die onbeleefd tegen je zijn - niet omdat ze aardig zijn, maar omdat je dat bent.

102. Respecteer jezelf voldoende om weg te lopen van alles wat je niet langer dient, je doet groeien of je gelukkig maakt.

103. We hebben allemaal respect nodig en willen, man of vrouw, zwart of wit. Het is ons fundamentele mensenrecht. - Aretha Franklin

104. Wanneer ik een kind benader, inspireert hij mij twee gevoelens; tederheid voor wat hij is en respect voor wat hij kan worden. - Louis Pasteur

105. Respecteer je ouders. Wat ze je vertellen is waar. Met hard werken, toewijding en geloof krijgt u alles. De verbeelding drijft zichzelf. Je kunt alles krijgen wat je wilt, maar je moet vertrouwen hebben achter al je ideeën. Blijf bij je doelen en heb een onsterfelijk geloof. - Russell Simmons

106. Klimaatverandering respecteert de grenzen niet; het respecteert niet wie je bent - rijk en arm, klein en groot. Daarom noemen we dit ‘wereldwijde uitdagingen’, die wereldwijde solidariteit vereisen. - Ban Ki-moon

107. Ik heb een groot respect voor incrementele verbetering, en ik heb dat soort dingen in mijn leven gedaan, maar ik heb me altijd aangetrokken gevoeld tot de meer revolutionaire veranderingen. Ik weet niet waarom. Omdat ze moeilijker zijn. Ze zijn emotioneel veel meer stressvol. En meestal maak je een periode door waarin iedereen je vertelt dat je helemaal gefaald hebt. - Steve Jobs

108. Ik ben een brave meid omdat ik echt geloof in liefde, integriteit en respect. Katy Perry

109. Vrouwen leven een leven van voortdurende verontschuldiging. Ze zijn geboren en getogen om de schuld op zich te nemen voor het gedrag van andere mensen. Als ze zonder respect worden behandeld, zeggen ze tegen zichzelf dat ze geen respect hebben verdiend. Als hun echtgenoten niet van hen houden, komt dat omdat ze onaantrekkelijk zijn. Germaine Greer

110. Respecteer mensen nooit alleen vanwege hun rijkdom, maar eerder vanwege hun filantropie; we waarderen de zon niet vanwege zijn hoogte, maar vanwege het gebruik ervan. - Gamaliel Bailey

111. Ik heb veel respect voor het verleden. Als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je heen gaat. Ik heb respect voor het verleden, maar ik ben een persoon van het moment. Ik ben hier en ik doe mijn best om volledig gecentreerd te zijn op de plek waar ik ben, en dan ga ik verder naar de volgende plek. - Maya Angelou

112. Je moet mensen respecteren en hard werken om in vorm te zijn. En ik trainde vroeger heel hard. Toen de andere spelers na de training naar het strand gingen, was ik daar de bal aan het schoppen. - Pele

113. Dit is wat we smart power noemen. Met behulp van alle mogelijke tools en partners om vrede en veiligheid te bevorderen. Niemand aan de zijlijn laten staan. Respect tonen, zelfs voor iemands vijanden. Proberen te begrijpen, voor zover psychologisch mogelijk, zich in te leven in hun perspectief en standpunt. Helpen de problemen te definiëren, de oplossingen te bepalen. - Hillary Clinton

ik ben een sterke vrouw beelden

114. Een blinde muur van sociaal en professioneel antagonisme wordt geconfronteerd met de vrouwelijke arts die een situatie van bijzondere en pijnlijke eenzaamheid vormt, haar zonder steun, respect of professionele raad achterlatend. - Elizabeth Blackwell

115. Als mannen en vrouwen in staat zijn hun verschillen te respecteren en te accepteren, heeft liefde een kans om te bloeien. - John Gray

749aandelen